Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin Koplik, më 28/06/2018 nga ora 09:00 deri më 13:00

Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara të linjave 220kV , më 22/06/2018 nga ora 10:00 deri më 16:00
June 21, 2018
Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara të N/Stacionin Tec Fier, më 28/06/2018 nga ora 09:00 deri më 13:00
June 28, 2018

Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin Koplik, më 28/06/2018 nga ora 09:00 deri më 13:00

 

Për punime të remonteve të planifikuara, më datë 28/06/2018 nga ora 09:00 deri në orën 13:00 do të stakohen dhe tokezohen Autotransformatori dhe Transformatori  ne N/Stacionin Koplik, si dhe Traktet 35kV te linjave 30kV.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacionet Shkodra3, vrake, Dobrac, Koplik35/6kV, Bajze, Vukpalaj, Koplik, kabinat 35/0.4kV Petershan, Visi, Hot si dhe disa zona në rrethin e Shkodrës, më datë 28/06/2018 nga ora 09:00 deri në orën 13:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube