Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin Elbasan 220kV, më datë 07/06/2018 ora 08:00 deri më 16:00

Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara, Linja Ulëz – Shkopet – Rubik, më 05/06/2018 ora 08:00 deri më 16:00
June 4, 2018
Njoftim për shtyp për realizimin e investimeve në N/Stacionin Fierzë
June 7, 2018

Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin Elbasan 220kV, më datë 07/06/2018 ora 08:00 deri më 16:00

Për punime të remonteve të planifikuara, më datë 07/06/2018 nga ora 08:00 deri në orën 16:00  do të stakohen Zbarrat 35 kV të Seksionit të II – të në N/Stacionin Elbasan 220kV.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike gjatë kësaj periudhe kohore N/Stacioni Elbasan 1 ndërsa zona që mbeten pa energji elektrike janë në rrethin e Elbasan, më datë 07/06/2018 ora 08:00 deri në orën 16:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube