Njoftim për shtyp për remonte në N/Stacionin Ulëz, më 23/08/2018 ora 08:00 deri më 15:00

Njoftim për shtyp për stakim te linjes 110 kV L110-33 Hec Fierze – Gropaj – B. Curri dhe linja 110-27/1 Hec Fierze – Hec Dardhe, më 16/08/2018 ora 06:00 deri më 09:00
August 15, 2018
Njoftim për shtyp për stakim të domosdoshëm për eleminim problematike në N/Stacionin Jagodinë, më 06/09/2018 ora 10:00 deri më 12:00
September 4, 2018

Njoftim për shtyp për remonte në N/Stacionin Ulëz, më 23/08/2018 ora 08:00 deri më 15:00

 

Për punime të planifikuara, më datë 23/08/2018 nga ora 08:00 deri në orën 15:00  do të stakohet dhe tokezohet Linja Ulëz – Shutri – Kurbnesh në N/Stacionin Ulëz.
Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike  N/Stacionet Shutri, Kurbnesh dhe HEC-et Lurë, Prellë dhe Malle si dhe disa zona në rrethin Burrel, më datë 23/08/2018 nga ora 08:00 deri në orën 15:00.
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube