Njoftim për shtyp për remonte në N/Stacionin Elbasan , më 20/06/2018 ora 08:00 deri më 17:00

Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin TEC Fier, më 21/06/2018 ora 09:00 deri më 13:00
June 19, 2018
Njoftim per shtyp, per stakim te detyruar te Zbarrave 35kV te AT2 ne Tirana 1 220kV nga OST
June 19, 2018

Njoftim për shtyp për remonte në N/Stacionin Elbasan , më 20/06/2018 ora 08:00 deri më 17:00

 

Për punime të remonteve të planifikuara, më datë 20/06/2018 nga ora 08:00 deri në orën 17:00 do të stakohet dhe tokëzohet Linja Tiranë – Elbasan si dhe stakim te linjes 10 kV te Fidrit “F13” Gracen në N/Stacionin Elbasan (Tulla).

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike disa zona në rrethin e Elbasanit, më datë 20/06/2018 nga ora 08:00 deri në orën 17:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube