Njoftim për shtyp për remont të planifikuara të linjës Fush Krujë – Krujë, më 08/10/2018 ora 09:00 deri më 15:00

Njoftim për shtyp për punime në N/Stacionin Laҫ, më datë 06/10/2018 ora 05:00 deri më 06:00
October 5, 2018
Njoftim për shtyp për remont të planifikuara të Zbarrave në N/Stacionin Fush Krujë, më 09/10/2018 ora 03:30 deri më 07:00
October 8, 2018

Njoftim për shtyp për remont të planifikuara të linjës Fush Krujë – Krujë, më  08/10/2018 ora 09:00 deri më 15:00

 

Për punime për remont të planifikuar, më datë 08/10/2018 nga ora 09:00 deri në orën 15:00  do të stakohet dhe tokëzohet linja Fush Krujë – Krujë.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacioni Krujë si dhe disa zona në rrethin e Krujës, më date 08/10/2018 nga ora 09:00 deri në orën 15:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube