Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjes Korҫë – Ersekë – Hec Langaricë, më datë 17/10/2018 ora 09:00 deri më 15:00

Njoftim për shtyp për realizimin e punimeve në N/Stacionin Laç2, më 15/10/2018 ora 08:30 deri më 14:30
October 12, 2018
Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjes Korҫë –Hec Cemericë, më datat 17 – 18 /10/2018 ora 08:00 deri më 16:00
October 15, 2018

Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjes Korҫë – Ersekë – Hec Langaricë, më datë 17/10/2018 ora 09:00 deri më 15:00

 

Për punime remonti të planifikuar të linjës Korҫë – Ersekë – Hec Langaricë, më datë 17/10/2018 nga ora 09:00 deri në orën 15:00  do të stakohet dhe tokëzohet linja Korҫë – Ersekë – Hec Langaricë.

 

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacioni Ersekë, Mollas dhe HEC-et Treska 1, 2; Qarr, Qaf Zez si dhe disa zona në rrethin e Korcës, më datë 17/10/2018  nga ora 09:00 deri në orën 15:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube