Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjes HEC Fierzë – Gropaj – Bajram Curri, më datat 22-23 /10/2018 ora 08:00 deri më 16:00

Njoftim për shtyp për realizimin e punimeve në N/Stacionin Laç2, më 15/10/2018 ora 14:30 deri më 16:30
October 15, 2018
Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjës Fush – Krujë – Laҫ 1, më datë 23 /10/2018 nga ora 08:00 deri më 17:00
October 22, 2018

Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjes HEC Fierzë – Gropaj – Bajram Curri, më datat 22-23 /10/2018 ora 08:00 deri më 16:00

Për punime remont të planifikuar të linjës HEC Fierzë – Gropaj – Bajram Curri nga ora 08:00 deri në orën 16:00  datë 22-23/10/2018 do të stakohet dhe tokëzohet linja HEC Fierzë – Gropaj – Bajram Curri.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacionet Bajram Curri dhe Gropaj ndërsa zonat qe do te mbeten pa energji elektike janë në rrethin e Tropojës, më datat 22-23 /10/2018  nga ora 08:00 deri në orën 16:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube