Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjës Burrel – Bulqizë, më 24-25/09/2018 ora 08:00 deri më 16:00

Njoftim për shtyp për punimet në rikonstruksionit e N/Stacionin të Komanit, më 22/09/2018 ora 08:00 deri më 18:00
September 19, 2018
Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjës Rrazhbull – Spitallë (Porto Romano 2), më 25/09/2018 ora 09:00 deri më 15:00
September 23, 2018

Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjës Burrel – Bulqizë, më 24-25/09/2018 ora 08:00 deri më 16:00

 

Për punime remonti të planifikuar, më datat 24-25/09/2018 nga ora 08:00 deri në orën 16:00  do të stakohet dhe tokëzohet linja Burrel – Bulqizë.

 

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacionet Suc dhe Hec – i Klos si dhe disa zona në rrethin e Matit, më datat 24-25/09/2018  nga ora 08:00 deri në orën 16:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube