Njoftim për shtyp për remont të planifikuar te linjes 110 kV Perrenjas – Librazhd, më 09-10/08/2018 ora 08:00 deri më 16:00

Njoftim për shtyp për remont të planifikuar te linjes 110 kV Ulez – Shutri – Kurbnesh, më 07-08/08/2018 ora 08:00 deri më 16:00
August 6, 2018
Njoftim për shtyp për stakim te linjes 110 kV L110-33 Hec Fierze – Gropaj – B. Curri dhe linja 110-27/1 Hec Fierze – Hec Dardhe, më 16/08/2018 ora 06:00 deri më 09:00
August 15, 2018

Njoftim për shtyp për remont të planifikuar te linjes 110 kV Perrenjas – Librazhd, më 09-10/08/2018 ora 08:00 deri më 16:00

Për punime të remonteve të planifikuara, më datë 09-10 /08/2018 nga ora 08:00 deri në orën 16:00  do të stakohet dhe tokezohet linja L110-16/3 Perrenjas – Librazhd. N/stacioni Librazhd, dhe Hec-et Rapun, mbeten dy here nga 5’ pa tension.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbeten pa energji elektike disa zona per 5 minuta në Rrethin Librazhd.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube