Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim per shtyp, per remont te planifikuar te AT90MVA 220/110/35kV ne N/stacionin Koplik 220/110/35kV (Bogiq), e remonte te paisjeve te tjera. - OST
March 17, 2021 Fabiano Shehu

Njoftim per shtyp, per remont te planifikuar te AT90MVA 220/110/35kV ne N/stacionin Koplik 220/110/35kV (Bogiq), e remonte te paisjeve te tjera.

OST sh.a. njofton se ne daten 17/03/2021 nga ora 09:00’ deri ne oren 14:00’ do te stakohen ne N/stacionin Koplik 220kV (Bogiq), Autotransformatori 90MVA 220/110/35kV, Transformatori 25MVA 110/20kV si dhe Zbarrat 110kV, si rrjedhoje do te mbeten pa energji elektrike N/stacionet Shkodra 3,Vrake, Dobrac, Koplik 35/6kV, Bajze, Vukpalaj, Koplik 20kV,kabinat 35/0,4kV Petershan, Hot, Visi, Subjektet Arseni, Beata  si edhe disa zone:

 

ne Rrajonin Shkoder/ Lagjet Kiras, Fshatrat Lopcej,Dobrac, Ndermarrja e Pularise “Elvis”, Shtoi i ri, Shtoi i vjeter, Boric,Bashkia Koplik, Qyteti Koplik, Policia, Bankat, Institucione shtetrore, N/prefektura, Shkrel, fshatrat Goraj, Katun Kastati, Gradiskije, Ktosh Demiraj, Grude fushe, Gruemire cesme, Burgu i Recit, Kaldrun, Sterbeq, Jubice Flake, Boric, Grill, Omaraj, Gruemire, Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend, Stacioni Trenit, Dogana Hani Hotit, Fshatrat: Vukpalaj, Rrapsh, Tamare, Selce, Vermosh, Vukel.

 

Ju faleminderojme per mirëkuptim tuaj!