Njoftim për shtyp për realizimin e punimeve të rehabilitimit të Linjës Laç1 – Laç2, më 08/10/2018 ora 09:00 deri më 11:00

Njoftim për shtyp për remont të planifikuara të Zbarrave në N/Stacionin Fush Krujë, më 09/10/2018 ora 03:30 deri më 07:00
October 8, 2018
October 12, 2018

Njoftim për shtyp për realizimin e punimeve të rehabilitimit të Linjës Laç1 – Laç2, më  08/10/2018 ora 09:00 deri më 11:00

 

Për punime për realizimin e punimeve të rehabilitimit të Linjës Laç1 – Laç2, më  08/10/2018 ora 09:00 deri më 11:00 do të stakohet dhe tokëzohet  Linja Laç1 – Laç2 si dhe Fidrat: Kombinati, Kromi, Fshat Laç, Ujësjellësi në N/Stacionin Laç1 si dhe Fidri Pirro 2 në N/Stacionin Laç2.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacionet Mamurras, Rrile, Fush Kuqe, Hidrovoret Droje – Shellinzë, Pompat e Ujësjellësit Fush Kuqe si dhe disa zona në rrethin e Kurbinit dhe Lezhës, më datë  08/10/2018 ora 09:00 deri më 11:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube