Njoftim për shtyp për realizimin e punimeve në N/Stacionin Laç2, më 15/10/2018 ora 08:30 deri më 14:30

October 12, 2018
Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjes Korҫë – Ersekë – Hec Langaricë, më datë 17/10/2018 ora 09:00 deri më 15:00
October 15, 2018

 Njoftim për shtyp për realizimin e punimeve në N/Stacionin Laç2, më  15/10/2018 ora 08:30 deri më 14:30

 

Për realizimin e punimeve në N/Stacionin Laç2, më 15/10/2018 ora 08:30 deri më 14:30 do të stakohen dhe tokëzohen Zbarrat 110kV  N/Stacionin Laç2 si dhe  Linja Laç2 – Ulëz dhe Linja Laç2 – Lezhë.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, N/Stacionet Lezhë, Bushat dhe disa zona në rrethin e Shkodrës dhe Lezhës do të mbetet pa energji elektike për periudhen kohohe 5 min ndërsa N/Stacionet Laç2, Hec Hurdhas si dhe disa zona në rrethin e  Kurbinit do te mbeten  pa energji elektrike nga ora 08:30 deri më 14:30 me datë 15/10/2018.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube