Njoftim për shtyp për realizimin e investimeve në N/Stacionin Fierzë

Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin Elbasan 220kV, më datë 07/06/2018 ora 08:00 deri më 16:00
June 6, 2018
Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin Koplik, më 14/06/2018 ora 08:00 deri më 17:00
June 8, 2018

Njoftim për shtyp për realizimin e investimeve në N/Stacionin Fierzë

 

Për shkak të punimeve për realizimin e investimeve që kryen OST sh.a. për fuqizimin e N/st 220 kV Fierzë, Autotransfomatori 220/110 kV në këtë nënstacion duke filluar nga dt.05/06/2018 është aktualisht jashtë pune.
Diktuar nga këto kushte OST sh.a. është e detyruar të krijojë skema të përkohëshme furnizimi në rajonin e Veri-Lindje deri në normalizimin e gjendjes.

Për të minimizuar në maksimum kohën e ndërperjes së energjisë, në rast difektesh apo avarish të linjave të saj, OST ka organizuar punën dhe ka marrë të gjitha masat teknike dhe organizative për rritjen e gadishmerisë në rajonin në fjalë dhe përballimin e situatës së krijuar.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube