Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të linjës Shkopet – Laç,  më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 nga ora 08:00 deri më 15:00 

Njoftim për shtyp për punime në N/stacionin Traktora,  më datë 22/01/2019 nga ora 03:00 deri më 06:00
January 21, 2019
Njoftim për shtyp për punime emergjence në N/Stacionet Shkodra 1, më datë 24/01/2019 nga ora 01:00 deri më 03:00 
January 23, 2019

Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të linjës Shkopet – Laç,  më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 nga ora 08:00 deri më 15:00 

Për punime rehabilituese të linjës Shkopet – Laç1, më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 nga ora 08:00 deri me 15:00 do te stakohen dhe tokëzohen linja Shkopet – Laç1, linja të Fidrit Milot në N/Stacionin Laç2 dhe linjat: Laç2 – Ulëz dhe Laç2– Lezhë.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike disa  zona në rrethin e Kurbinit më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 nga ora 08:00 deri me 15:00 dhe në rrethin Shkodër dhe Lezhë më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 rreth 5 min pa energji.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube