Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të Linjës Laç1 – Laç2 , më 20-25/09/2018 ora 08:00 deri më 17:00.

Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të Linjës Laç1 – Laç2 , më 19/09/2018 ora 08:00 deri më 16:00.
September 16, 2018
Njoftim për shtyp për remont të planifikuar në Linjën Fier – Ballsh, më 20/09/2018 ora 08:00 deri më 15:00
September 19, 2018

Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të Linjës Laç1 – Laç2 , më 20-25/09/2018 ora 08:00 deri më 17:00.

 

Për punime rehabilituese të Linjës Laç1 – Laç2, më datat 20-25/09/2018 nga ora 08:00 deri në orën 17:00  do të stakohen dhe tokëzohen Fidrat Fshat Laç, Ujësjellësi në N/Stacionin Laç1 dhe Fidrat  Pirro 2 dhe  Milot  në N/Stacionin Laç2

 

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike disa zona në rrethin e Kurbinit më date 20-25/09/2018  nga ora 08:00 deri në orën 17:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube