Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të Linjës Laç1 – Laç2 , më 19/09/2018 ora 08:00 deri më 16:00.

Njoftim për shtyp për punime rehabilitimi të Linjës Laç1 – Laç2 , më 17-18/09/2018 ora 08:00 deri më 17:00.
September 16, 2018
Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të Linjës Laç1 – Laç2 , më 20-25/09/2018 ora 08:00 deri më 17:00.
September 16, 2018

 

Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të Linjës Laç1 – Laç2 , më 19/09/2018 ora 08:00 deri më 16:00.

 

Për punime rehabilituese të Linjës Laç1 – Laç2, më date 19/09/2018 nga ora 08:00 deri në orën 16:00  do të stakohen dhe tokëzohen linjat Laç1 – Laç2 – Fush Kuqe dhe linja Fush Krujë – Laç1.

 

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike  N/Stacionet Mamurras, Rrile, Fush Kuqe, Hidrovoret Droje – Shellinzë, Pompat e Ujësjellësit Fush Kuqe si dhe disa zona në rrethin e Kurbinit dhe Lezhës  më date 19/09/2018  nga ora 08:00 deri në orën 16:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube