Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të linjave në rajonin Laҫ datë 23/05/2018 nga ora 08:00 deri më 16:00

Punonjësit e OST dhurojnë gjak për fëmijët talasemik.
May 6, 2018
Njoftim për shtyp për spostim të shtyllave të linjës 110kV Elbasan – Kusarth, më 25/05/2018 ora 08:00 deri më 17:00
May 22, 2018

Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të linjave në rajonin Laҫ datë 23/05/2018 nga ora 08:00 deri më 16:00

 

Për punime rehabilituese të linjave 110kV: Laҫ2 – Lezhë, Laҫ 2 – Fush Kuqe dhe Laҫ 2 – Shkopet – Ulëz, më datë 23/05/2018 nga ora 08:00 deri më 16:00 do të mbetet pa furnizim me energji elektrike N/Stacioni Laҫ 2 dhe N/ Stacioni Fushe Kuqe.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit te transmetimit në këtë rajon, përkohësisht për një periudhë 5 min, do të mbetet pa energji N/Stacioni Lezhë me frekuencë përseritje të stakimit në ora 8:00 dhe 16:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube