Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të linjave në rajonin Laҫ datë 23/05/2018 nga ora 08:00 deri më 16:00

Njoftim për shtyp për spostim të shtyllave të linjës 110kV Elbasan – Kusarth, më 25/05/2018 ora 08:00 deri më 17:00
May 22, 2018
Njoftim për remont në dt. 25.05.2018, në linjën 110 kV Fiber – Kusarth
May 24, 2018

Për punime rehabilituese të N/Stacionit Laҫ2, më datë 23/05/2018 nga ora 08:00 deri më 16:00 do të stakohen dhe tokëzohen linjat 110 kV: Laҫ1 – Laҫ2 – Fush Kuqe; Lezhë – Laҫ2; Laҫ2 – Laҫ1 dhe Zbarrat 110 kV të N/Stacionit Laҫ2.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit te transmetimit në këtë rajon, do të mbetet pa energji N/Stacionet Rrile, Fush Kuqe, Hidrovoret Droje – Shellinze, Pompat e Ujësjellësit Fush Kuqe dhe Laҫ2 nga ora ora 8:00 deri më 16:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube