Njoftim për Shtyp për punime për stakim të Zbarrave në Hec Ulëz si dhe të linjës Ulëz – Shutri – Kurbnesh, me kërkesë të shoqërisë KURUM International sh.a., në datë 07/02/2019 nga ora 11:00 deri në orën 12:00

Njoftim për Shtyp për punime për instalimin e sistemit të matjes në N/Stacionin Ibë, në datë 06/02/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
February 5, 2019
Njoftim për Shtyp për punime për instalimin e sistemit të matjes në N/Stacionin Krahës, në datë 08/02/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
February 6, 2019

Punime për stakim të Zbarrave në Hec Ulëz si dhe të linjës Ulëz – Shutri – Kurbnesh, me kërkesë të shoqërisë KURUM International sh.a.,  në datë 07/02/2019 nga ora 11:00 deri në orën 12:00 

 

Me kërkesë të shoqerisë KURUM International sh.a. për nevoja pune, në datë 07/02/2019 nga ora 11:00 deri në orën 12:00 do të stakohet dhe tokëzohet linja Ulëz – Shutrri – Kurbnesh si dhe Zbarrat e Seksionit të II-të në Hec Ulëz.

Nga veprimet operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbeten pa energji elektrike N/Stacionet Shutrri, Kurbnesh, HEC –et Lurë, Prellë, Mallë si dhe disa  zona në Rrethin e Burrelit në datë 07/02/2019 nga ora 11:00 deri në orën 12:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube