Njoftim për shtyp për punime në N/Stacionin Laҫ, më datë 06/10/2018 ora 05:00 deri më 06:00

Njoftim për shtyp për remont të planifikuar të linjës Fier – Vlorë, më 05/10/2018 ora 08:30 deri më 15:00
October 4, 2018
Njoftim për shtyp për remont të planifikuara të linjës Fush Krujë – Krujë, më 08/10/2018 ora 09:00 deri më 15:00
October 8, 2018

Njoftim për shtyp për punime në N/Stacionin Laҫ, më datë 06/10/2018 ora 05:00 deri më 06:00.

 

Për punime në Nënstacionin Lac, më datë 06/10/2018 nga ora 05:00 deri në orën 06:00  do të stakohen dhe tokëzohen Zbarrat 110kV dhe Transformatori i Fuqisë në N/Stacionin Laҫ.

 

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacioni Laҫ2 dhe Hec Hurdhas si dhe disa zona në rrethin e Kurbinit, më datë 06/10/2018  nga ora 05:00 deri në orën 06:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube