Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim për konsumatorët Kuçovë - OST
July 13, 2021 Specialist Specialist

Njoftim për konsumatorët Kuçovë

Mbi stakimet si masë sigurie për ndërtimin e linjës L110-9/2 Kuçovë Jagodinë në datat 13-16/07/2021 si më poshtë:

 

Ju njoftojmë se për vijimin e punimeve mbi ndërtimin e linjës L110-9/2 Kuçovë – Jagogodinë , si masë sigurie do të stakohen linjat intersektuese 6, 10 dhe 35kV, të Linjës 35kV L30 – 6/1 Kuçovë – Çiflik, të Linjës 35kV L30 – 6/2 Pobrat – Çiflik, të Fidrave F1, F3 në N/stacionin Kuçovë, të Fidrave F2, F3 në N/stacionin Çiflik, në datat 13 – 16/07/2021 si më poshtë:

  1. Stakim dhe tokëzim të Linjës 35kV L30 – 6/1 Kuçovë – Çiflik, Stakim dhe tokëzim të Linjës 35kV L30 – 6/2 Pobrat – Çiflik, masë sigurie për Linjën 110kV L110 – 9/2 Kuçovë – Jagodinë, në datat 13 – 14/07/2021 nga ora 07:00’ deri në orën 17:00’.

Zonat që mbeten pa energji në Rrethin Kuçovë / Poshnjë, Kuçovë, Ndërmarja e Ujrave Kuçovë, Biznese Private (Gurore).

  1. Stakim 5’ të Linjës 35kV 30 – 6/1 Kuçovë – Çiflik, në datën 15/07/2021 nga ora 06:00’ deri në orën 06:05’.

Zona 5’ pa energji në Rrethin Fier / Fshatra: Velmish, Kurjan, Mbrs,  Vlosht, Ngjeqar, Driz, driz Vidhisht, Qyteti I Roskoveci, Fshati Strum.

Zonat që mbeten 5’ pa energji në Rrethin Kuçove / Komuna Poshnjë.

Fshatrat: Goricë, Syzes, Malas-Grop, Banaj, Gajd, Sheq, Sheq-Gajd,  Vokopol, Skrevan, Lagjet: Qylet, Pëllumbas, Qamic, Gllavanjakët, Protoduarët, Kumarakët, Qatot, Goric, Poshnjë vogël, Poshnjë madhe,  Manastir, Çobot, Sinjaret, Guraj, Dervishët, Sulaj, Xhelo,  Ndërmarja e Ujrave Kuçovë, Fshati Guri Bardhë.

Zona 5’ pa energji në Rrethin Berat / Komuna Kutalli, Drenovicë, Samaticë, Rerza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanicë, Poshnjë, Kuçovë, Biznese Private (Gurore), Ndërmarja e Ujrave Kuçovë.

  1. Stakim dhe tokëzim të Linjës 6kV të Fidrit F1 në N/stacionin Kuçovë, masë sigurie për Linjën 110kV L110 – 9/2 Kuçovë – Jagodinë, në datat 13 – 14/07/2021 nga ora 07:00’ deri në orën 17:00’. në datat 15 – 16/07/2021 nga ora 07:00’ deri në orën 19:00’.

Zonat që mbeten pa energji në Rrethin Kuçovë / Ish Komunat Perondi, Poshnjë, Fshatrat: Tapi & Çiflik. Lagja Posobllok, Fidër Naftë.

  1. Stakim dhe tokëzim të Linjës 6kV të Fidrit F3 në N/stacionin Kuçovë, mase sigurie për Linjën 110kV L110 – 9/2 Kuçovë – Jagodinë, në datat 13 – 14/07/2021 nga ora 07:00’ deri në orën 17:00’. në datat 15 – 16/07/2021 nga ora 07:00’ deri në orën 19:00’. 

Zonat që mbeten pa energji në Rrethin Kuçovë / Komuna Poshnjë, Ferma Partizani, Arrëz, Çiflik, Kozarë, Dhanët, Tafallarët, Tolanjakët, Fidër Naftë.

  1. Stakim dhe tokëzim të Linjës 10kV të Fidrit F2 në N/stacionin Çiflik, masë sigurie për Linjën 110kV L110 – 9/2 Kuçovë – Jagodinë, në datat 13 – 14/07/2021 nga ora 07:00’ deri në orën 17:00’. 

Zonat që mbeten pa energji në Rrethin Kuçovë / Poshnjë, Kuçovë.

  1. Stakim dhe tokëzim të Linjës 10kV të Fidrit F3 në N/stacionin Çiflik, masë sigurie për Linjën 110kV L110 – 9/2 Kuçovë – Jagodinë, në datat 13 – 14/07/2021 nga ora 07:00’ deri në orën 17:00’.

Zonat që mbeten pa energji në Rrethin Kuçovë / Biznese Private, Gurore.

Ju Falenderojmë për mirëkuptimin !