Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim per shtyp, per konsumatoret Burrel - OST
October 28, 2020 Fabiano Shehu

Njoftim per shtyp, per konsumatoret Burrel

1- Operatori i Sistemit te Transmetimit njofton se ne daten 28/10/2020 nga ora 09:00 deri ne oren 12:30 do te stakohen Çelësat 10kV te Fidrave F4, F6 ne N/Stacionin Komsi Burrel 220KV, si rrjedhoje do te mbeten pa energji elektrike zonat:

Rrethin Burrel / Fshatrat :Komsi, Frankth, Selice, Bater e Madhe, German, Pjeze, Muxhak, (Ish.Kom. Komsi).

2-Operatori i Sistemit te Transmetimit njofton se ne daten 28/10/2020 nga ora 12:30 deri ne oren 16:00 do te stakohen Çelësat 10kV te Fidrave F7, F8 ne N/Stacionin Komsi Burrel 220KV, si rrjedhoje do te mbeten pa energji elektrike zonat:

Rrethin Burrel / Fshatrat :Komsi, Frankth, Selice, Bater e Madhe, German, Pjeze, Muxhak, (Ish.Kom. Komsi). Lagjet Pjeter Budi, Lagja e Re, Spitali, Burgu, S.M.T, Frigoriferi, Gjollogjia, Lagja Drita, Komisarjati, Pjeserisht Lagjet Partizani, Lagjia e Re, Lagje Drita, Lagje Pjeter Budi, Ish Rep.Ushtarak, Ish. Parku, Ndreaj.

 

Ju falënderojme per mirëkuptim tuaj