Njoftim per shtyp per dt.29/01/2018, per stakim linje ne gjendje avarie te Linjes 110kV L110-10/2 Ballsh – Krahes – Memaliaj, dhe te Linjes L110-37 Ballsh-Drenove, per riparim percjellesi

Njoftim per shtyp, per stakim linje ne gjendje avarie te Linjes 110kV L110-10/2 Ballsh – Krahes – Memaliaj, dhe te Linjes L110-37 Ballsh-Drenove, per riparim percjellesi.

Operatori i Sistemit te Transmetimit ju informon mbi punimet per ripararimin e percjellesit, te fazes C nga izolatori i portalit, te linja L110-10/2 Ballsh-Krahes-Memaliaj-Tepelene, ne N/st. e TEC-Ballshit, me stakim te Linjes 110kV L110-10/2 Ballsh – Memaliaj – Tepelene dhe me stakim te Linjes L110-37 Ballsh-Drenove, neser ne daten 29/01/2018. Per te realizuar programin e punes stakohen dhe tokezohen si me poshte:

1. Stakim dhe tokzim te Linjes 110kV L110-10/2 Ballsh – Krahes – Memaliaj,

    Stakim dhe tokzim te Linjes 110kV L110-11/1 Memaliaj – Tepelene,

    Stakim dhe tokzim te Linjes 110kV L 110-37 Ballsh-Drenove,

Neser ne daten 29/01/2018 nga ora 09:00’ deri ne oren 16:00’. Pa energji gjate kesaj kohe mbetet N/stacioni Krahes.

N/stacioni Tepelene ushqehet nga linja L110-11/2 Gjirokastra 2 – Tepelene.

N/stacioni Tepelene do mbetet 2 x 5’ pa tension, ne oret 09:00’-09:05 dhe ne 16:00’-16:05’,

Kohe e domosdoshme per hapjen e thikes se L110-11/1 Memaliaj – Tepelene.

N/stacioni Drenove do mbetet 2 x 5’ pa tension, ne oret 09:00’-09:05 dhe ne 16:00’-16:05’,

Kohe e domosdoshme per hapjen e thikes te linjes L110-37 Ballsh-Drenove.

Zona 2 x 5’ ne oret 09:00’-09:05 dhe ne 16:00’-16:05’,  pa energji

ne Rrethin Tepelene / Qytet Tepelene, Bençe, Legdush,

Ferme, Beçisht, Dragot, Luath, Mezhgoran, Luzat, Uji I Ftohte, Lekel, Hormove.

Zona 2 x 5’ ne oret 09:00’-09:05 dhe ne 16:00’-16:05’,  pa energji

ne Rrethin Ballsh / Komuna Cakran, Fider e Naftes dhe Fshatra: Drenov, Lazan,Roms.

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji 09:00’ – 16:00’: 1547 Abonente.

Zona pa energji ne Rrajonin Gjirokaster/ Ish Komunat Qesarat, Krahes, Lopes,

Shehaj, Levan, Allkomemaj, Zhulaj, Zhapokike, Iliras, Toc, Koshtan, Canometaj,

Panjoll; Amanika; Mogila, Kalivac: Leshnje; Dorez: Ujsjellsi Kalivacit.

Duke ju falenderuar per mirekuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube