Njoftim për shtyp në kuadër të projektit të N/Stacionit Himarë, datë 12/07/2018 nga ora 04:00 deri më 09:00

Lista e pjesmarrësve të Tregut Balancues
July 11, 2018
Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin Tirana1 , më 30/07/2018 ora 05:00 deri më 08:00
July 29, 2018

Njoftim për shtyp  kuadër të projektit të N/Stacionit Himarëdatë 12/07/2018 nga ora 04:00 deri më 09:00

Në kuadër të projektit të N/Stacionit Himare, më datë 12/07/2018 nga ora 04:00 deri më 09:00 do të stakohet dhe tokëzohet linja Babicë – Sarandë si dhe stakim te Celësave 110 dhe 35kV të N/Stacionit Himara Mobil dhe Celësin 10 kV të fidrit F1, F2 dhe F4 te N/Stacionit Himara Mobile, Himara Vjeter dhe Palase.

Veprimet operative ne rrjetin e sistemit te transmetiti, gjate kesaj periudhe kohore shoqerohen pa nderprerje te energjise elektrike.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube