Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim për Shtyp Linja 110kV L 110-41/2 Berat - OST
January 6, 2021 elio cena

Njoftim për Shtyp Linja 110kV L 110-41/2 Berat

Per Stakim dhe tokezim te Linjes 110kV L 110-41/2 Berat Burdullias-Uznove ne daten 07/01/2021

OST sh.a. njofton se në datën 07 Janar 2021 nga ora 04:00 deri në orën 04:40  do të stakohet linja 110kV L110-41/2 Berat Burdullias – Uznove. 

Pa energji gjate kesaj kohe mbeten Nst Uznove (fidrat 6kV), N/stacionet: Polican, Bogove, Corovoda 1, Corovoda 2,  dhe Hec–et  Nishove, Vertop,  Bogove, Vlushe, Faqekuq 1, 2. 

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Berat / Komuna Velabisht, Komuna Rroshnik, Fshatrat: Bregas, Duhanas, Kostren, Zona Vodice, Lagja Kushtrim, Spitali Rajonal BERAT, Fshatrat: Bargullas, Nishove, Novaj, Provonik, Kalluç, Serat Poliçan,   Ujesjellesit Poliçan.Mbrakull, Bashkia Poliçan, Furra Çelikut, Uzina Polican, Komuna Terpan, Torozhan, Komuna Mbrakull, Uzina Polican, Spitali Polican, Bashkia Polican, Policia, Ish Spitali Vjeter, Vodafon, Tuneli, Qyteti Skrapar, Çerenisht, Nishice, Veleshnje, Ujesjellesi Sharove, Potom, Çepan, Backe, Kreshove, Lepan, Leshnje, Gjorgove, Tomorrice, Skrapar, Spitali Çorovode, Ujesjellesi Çorovode.Turizmi, Telekomi, Frigorifere, konservat,

Fshatrat: Kakruk, Vendreshe, Spathare, Krorez, Stacioni Pompave, Dobrushe,Bogove.