Njoftim për shtyp dt. 09/03/2018, për remont të planifikuar sipas planit grafik, të Zbarrave 20kV në N/stacionin Tirana 1 220kV.

Njoftim për shtyp, për remont të planifikuar sipas planit grafik, të Zbarrave 20kV në N/stacionin Tirana 1 220kV.

OST-ja ju informon mbi stakimin dhe tokezimin e planifikuar sipas planit grafik, te Zbarrave 20kV ne N/stacionin Tirana 1 220kV,si vijon:

Stakim dhe tokezim te Zbarrave 20kV ne N/stacionin Tirana 1 220kV, neser ne daten 09/03/2018 nga ora 00:00’ deri ne oren 05:00’. Fidrat 20kV A1, A2, A3, A6, A10, A14, A21, A22, F355,      

Do te ushqehen ne rezervimet unazore te tyre. Fidrat 20kV A9, A13, A15, Do te mbeten te stakuar, pasi nuk kane mundesi rezervimi te ushqimit ne sistem unaze.

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji eshte: 2312 Abonente. Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Tirane / Bovidhe, Edil Centro, Univers, Bathore, Reparti Ushtarak. VO: Spitali Ushtarak, i cili ushqehet nga Fidri 20kV A13, do te furnizohet nga Fidrat 6kV F244, F247 N/stacioni Uzina Dinamo. Ujesjellesi Bovidhe i cili ushqehet nga Fidri 20kV A9, u Njoftua e u dakordesua me pare per kete stakim, te cilet nga ana e tyre kane marre masat per furnizim me gjenerator.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube