Njoftim per shtyp dt. 06/02/2018, mbi stakimin e domosdoshem ne gjendje avarie, te linjes 110kV L110-4/2b Farke – Ibe, per riparimin e percjellesit ne Kampaten Nr:31-32.

Njoftim per shtyp, mbi stakimin e domosdoshem ne gjendje avarie, te linjes 110kV L110-4/2b Farke – Ibe, per riparimin e percjellesit ne Kampaten Nr:31-32.

OST sh.a. ju informon mbi stakimin e domosdoshem ne gjendje avarie, te linjes 110kV L110-4/2b Farke – Ibe, me mase sigurie Fidrin F3 10kV teN/stacionit Ibe, qe intersekton me kete linje, per riparimin e percjellesit ne Kampaten Nr:31-32, neser ne daten 06/02/2018 si vijon:

1.      Stakim dhe tokezim te linjes 110kV L110-4/2b Farke – Ibe, neser ne  daten 06/02/2018 ne oren 06:00’ deri ne oren 11:00’.

Zona pa energji ne Rrethin Tirane / Nuk ka.

N/Stacionet Farke e Ibe do te mbeten dy here nga 5’ pa tension, kohe e domosdoshme per hapjen e mbylljen e Thikave 110kV te kesaj linje. 

Zonat qe mbeten 5’ pa tension ne Rrethin Tirane:

Berzhite, Mullet, Baldushk,

Ibe( pjeserisht), Zona e Krrabes,Fshatrat: Kllojke, Rozavera, Pashkashesh,

Fravesh, Komuna Farke (Pallate prane kopshtit Botanik), Stallat Sauk, TEG,

Lunder, Vilat, Ibe, Gurre, Pellumbas, Sauk, Lunder, Mullet, Vishnje.

 

2.      Stakim dhe tokezim te Linjes 10kV te fidrit F3 ne N/stacionin Ibe, neser ne daten 06/02/2018 ne oren 06:00’ deri ne oren 11:00’.

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji : 1440 Abonente.

Zona qe mbeten pa energji ne Rrethin Tirane:

Mullet, Gurre, Ibe, Pellumbas.

 

 Duke ju falenderuar per mirekuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube