Njoftim per shtyp date 21.12.2017

NJOFTIM PER SHTYP OST-ja, ju informon mbi

           stakim te domosdoshem per eliminim rrjedhje vaji,

           te Celesit 35kV te AT-90 MVA ne N/stacionin Koplik 220kV,

           neser ne daten 22/12/2017 si vijon:

 

 

1.      Stakim dhe tokezim te Celesit 35kV,

te AT-90MVA ne N/stacionin Koplik 220,

neser ne daten 22/12/2017 nga ora 09:00’ deri ne oren 13:00’.

Gjate kesaj kohe pa energji mbeten N/stacionet Shkodra3,

Vrake, Dobrac, Koplik 35/6kv, Bajze, Vukpalaj,

Si dhe kabinat 35/0,4kV Petershan, Visi dhe Hot.

Zona pa energji ne Rrajonin Shkoder/ Bashkia Shkoder (Lagjen:Kiras),

Ndermarrja e Pularise “Elvis”, Bashkia Koplik, Fshatrat: Koplik i Siperm,

Reç, Dedaj, Zagore, Kçare, Omaraj, Palvare, Demiraj, Gjorm, Dobroshe,

Jubice, Kalldrun, Kamice, Poliqan, Sterbeq, Gril, Boriç i madh, Boriç I vogel,

Gruemire, Rrash-Kullaj, Vorfe, Linaj, Lepurosh, Kokpapaj, Bajze, Mukset,

Gradec, Rushaj, Kosan, Pjetershan, Stac jashtem+ nje lagje  stacionit,

Fshatrat: Vukpalaj, Rrapsh, Tamare, Selce, Vermosh, Vukel,

Ish Komunat: Qender, Shkrel, Gruemir, Kastrat, Kelmend,

Dogana Hani Hotit, Qytet  Koplik dhe rrethinat, Bashkia  koplik,

Policia, Bankat, Drejtorit te ndryshme shtetrore, N/prefektura,

Goraj, Katun Kastrati, Gradiskije, Ktosh Demiraj, Grude fushe,

Gruemire cesme, Kaldrun, Sterbeq, Jubice Flake, Boric, Grill,

Omaraj, Gruemire, Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend,

Stacioni Trenit.

 

 Duke ju falenderuar per mieekuptimin Tuaj

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube