Njoftim per shtyp date 20.12.2017

Njoftim per shtyp, punimet rehabilituese ne N/stacionin Memaliaj.

OST-ja ju informon mbi stakimin dhe tokzimin te Linjes 110kV L110-10/2 Ballsh – Krahes – Memaliaj, dhe

Stakim dhe tokezim te Linjes 110kV L110-11/1 Memaliaj – Tepelene,

ne daten 22/12/2017 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:00’.

Pa energji gjate kesaj kohe mbeten N/stacionet Krahes, Memaliaj.

Zona pa energji ne Rrajonin Gjirokaster/ Ish Komunat Qesarat, Krahes, Lopes,

Shehaj, Levan, Allkomemaj, Zhulaj, Zhapokike, Iliras, Toc, Koshtan, Canometaj,

Panjoll; Amanika; Mogila, Kalivac: Leshnje;  Dorez: Ujsjellsi Kalivacit.

Qytet Memaliaj, Canaj, Danaj, Mukaj, Izvor, Goxhaj, Didaj, Gllave e Madhe,

Gllave e Vogel, Rabie, Selcke e madhe, Selcke e Vogel, Komar, Buz, Buz kalemaj,

Xhafaj, Dervishaj, Çiçaj, Belike, Selaj, Sinomataj, Fshat Memaliaj, Mamaj, Majkosh,

Veliqot, Turan, Zhare, Bofeng, Kallamb, Çerile, Martalloz toske, Kervacaj, Bylysh,

Kashisht, Vagalat, Maricaj, Mirica, Ballaxhiaj, Zhapokike, Agjesia Liftinje, Bambull,

Dukaj, Salari, Nivice, Gusmar, Progonat.

Duke ju falenderuar per mirekuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube