Njoftim për shtyp datë 17.01.2018

Njoftim për shtyp dt. 17.1.2018

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon mbi punimet për Traktet 110kV të Linjave në N/ Stacionin Memaliaj. Për të realizuar programin e punës stakohen dhe tokëzohen si vijon:

1-    Stakim dhe tokëzim të Linjës 110kV L110-31 Përmet – Këlcyrë, në datën 18/01/2018 nga ora 08:00 deri në orën 16:00. Si rezultat i këtij stakimi mbeten pa energji elektike N/Stacioni Këlcyrë ndërsa zonat që mbeten pa energji elektrike janë:

në rrethin Përmet / Qytetin e Kelcyres, Ish Komunat Suke, Qendres Deshnice, Ballaban, Fabrika Tullave,  Albanera, Lokalet ne Gryke te kelcyres (Biznese).

2-    Stakim dhe tokëzim të Linjës 110kV L110-10/2 Ballsh – Krahës – Memaliaj, dhe të Linjës L110-11/1 Memaliaj – Tepelenë, më datë 19/01/2018nga ora 08:00 deri në orën 16:00. Si rezultat i këtij stakimi mbeten pa energji elektike N/Stacioni Krahas, Memaliaj ndërsa zonat që mbeten pa energji elektrike janë:

 

në rrethin Gjirokastër/ Ish Komunat Qesarat, Krahes, Lopes, Shehaj, Levan, Allkomemaj, Zhulaj, Zhapokike, Iliras, Toc, Koshtan, Canometaj, Panjoll; Amanika; Mogila, Kalivac: Leshnje;  Dorez: Ujsjellsi Kalivacit.

Qytet Memaliaj, Canaj, Danaj, Mukaj, Izvor, Goxhaj, Didaj, Gllave e Madhe,  Gllave e Vogel, Rabie, Selcke e madhe, Selcke e Vogel, Komar, Buz, Buz kalemaj, Xhafaj, Dervishaj, Çiçaj, Belike, Selaj, Sinomataj, Fshat Memaliaj, Mamaj, Majkosh, Veliqot, Turan, Zhare, Bofeng, Kallamb, Çerile, Martalloz toske, Kervacaj, Bylysh, Kashisht, Vagalat, Maricaj, Mirica, Ballaxhiaj, Zhapokike, Agjesia Liftinje, Bambull, Dukaj, Salari, Nivice, Gusmar, Progonat.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube