Njoftim për shtyp datë 17.01.2018

Njoftim për shtyp

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon mbi stakimin dhe tokëzimin e AT – 90 MVA në N/Stacionin Koplik 220kV, për instalimin e paisjes analizator vaji DGA, më datë 18/01/2018 nga ora 08:00 deri në orën 16:00. Gjatë kësaj periudhe kohore mbeten pa energji elektrike N/Stacionet Shkodra3, Vrake, Dobrac, Koplik 35/6 kV, Bajze, Vukpalaj, Koplik 20kV si dhe kabinat 35/0.4 kV Petershan, Visi dhe Hot ndërsa zonat që mbeten pa energji elektrike janë:

në rrethin Shkodër / Bashkia Shkoder (Lagjen:Kiras), Ndermarrja e Pularise “Elvis”, Bashkia Koplik, Fshatrat: Koplik i Siperm, Reç, Dedaj, Zagore, Kçare, Omaraj, Palvare, Demiraj, Gjorm, Dobroshe, Jubice, Kalldrun, Kamice, Poliqan, Sterbeq, Gril, Boriç i madh, Boriç i vogel, Gruemire, Rrash-Kullaj, Vorfe, Linaj, Lepurosh, Kokpapaj, Bajze, Mukset, Gradec, Rushaj, Kosan, Pjetershan, Stac jashtem+ nje lagje  stacionit, Fshatrat: Vukpalaj, Rrapsh, Tamare, Selce, Vermosh, Vukel, Ish Komunat: Qender, Shkrel, Gruemir, Kastrat, Kelmend, Dogana Hani Hotit, Qytet  Koplik dhe rrethinat, Bashkia  koplik, Policia, Bankat, Drejtorit te ndryshme shtetrore, N/prefektura, Goraj, Katun Kastrati, Gradiskije, Ktosh Demiraj, Grude fushe,Gruemire cesme, Kaldrun, Sterbeq, Jubice Flake, Boric, Grill, Omaraj, Gruemire, Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend, Stacioni Trenit, Institucione Koplik.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube