Njoftim per shtyp date 03.01.2018

Njoftim për shtyp

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon mbi punimet per montimin e Thikes 110kV te TR te fuqise ne N/Stacionin Memaliaj, me stakim te linjes 110kV L110-10/2 Ballsh – Krahes – Memaliaj  dhe linjes L110-11/1 Memaliaj – Tepelene, ne daten 05/01/2018 nga ora 11:30 deri ne oren 16:30. Si rezultat i ketij stakimi zonat qe mbeten pa energji elektrike jane:

 

në rrethin Gjirokaster / Ish Komunat Qesarat, Krahes, Lopes, Shehaj, Levan, Allkomemaj, Zhulaj, Zhapokike, Iliras, Toc, Koshtan, Canometaj, Panjoll; Amanika; Mogila, Kalivac: Leshnje;  Dorez: Ujsjellsi Kalivacit. Qytet Memaliaj, Canaj, Danaj, Mukaj, Izvor, Goxhaj, Didaj, Gllave e Madhe, Gllave e Vogel, Rabie, Selcke e madhe, Selcke e Vogel, Komar, Buz, Buz kalemaj, Xhafaj, Dervishaj, Çiçaj, Belike, Selaj, Sinomataj, Fshat Memaliaj, Mamaj, Majkosh, Veliqot, Turan, Zhare, Bofeng, Kallamb, Çerile, Martalloz toske, Kervacaj, Bylysh, Kashisht, Vagalat, Maricaj, Mirica, Ballaxhiaj, Zhapokike, Agjesia Liftinje, Bambull, Dukaj, Salari, Nivice, Gusmar, Progonat.

 

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube