Njoftim per shtyp (27.04.2016)

 

Nr. …………………… Prot                                                         Tiranë, më     / 04  / 2016

 

 

Njoftim për shtyp

 

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon mbi punimet në linjën 400kV Tirana2 – Elbasan2. Për të realizuar programin e punës stakohen dhe tokëzohen si vijon:

 

  • Më datë 27/04/2016 nga ora 09:00 deri më 18:00 stakohim dhe tokëzim të Linjës 10kV të Fidrit E4 që del nga N/Stacioni Farkë. Si rezultat i këtij stakimi gjatë kësaj periudhe kohore zonat që mbeten pa energji elektrike janë:

në rrethin Tiranë/ Mullet, Ibë, Gurrë dhe Pëllumbas.

 

 

  • Më datë 27/04/2016 nga ora 09:00 deri më 18:00 stakohim dhe tokëzim të Çelësit dhe të Linjës në Labinën Mullet – qender në Komunën Petrel Si rezultat i këtij stakimi gjatë kësaj periudhe kohore zonat që mbeten pa energji elektrike janë:

në rrethin Tiranë/ Mullet, Ibë (pjesërisht).

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube