Njoftim per shtyp 23.08.2017 – stakohet dhe tokëzohet fidrit 20kV E-4, ne N/stacionin Farke.

Njoftim për shtyp

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon se më datë 23/08/2017 nga ora 09:00 deri në orën 11:00 stakohet dhe tokëzohet fidrit 20kV E-4, ne N/stacionin Farke. Si rezultat i këtij stakimi, gjatë kësaj periudhe kohe zonat që mbeten pa energji elektrike janë:
Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Tirane / Mullet/Ibe, Gurre, Pellumbas

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,
OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube