Njoftim për punime ne linjen 110 kV Peshkopi – Lapaj, Si mase sigurie do te stakohet Linja 10kV e fidrit Sllove në datat 20-21/03/2019 nga ora 09:00 deri në orën 17:00

Njoftim për remont të planifikuar të Trakteve 35 kV ne N/stacionin Babice 220kV do te stakohet linja 35 kV Babice – Xhuherine, në datë 21/03/2019 nga ora 09:00 deri në orën 15:00
March 19, 2019
Njoftim për punime ne linjen 110 kV Peshkopi – Lapaj, Si mase sigurie do te stakohet Linja 10kV e fidrit Sllove në datë 25/03/2019 nga ora 09:00 deri në orën 17:00
March 21, 2019

Njoftim për punime ne linjen 110 kV Peshkopi – Lapaj, Si mase sigurie do te stakohet Linja 10kV e fidrit Sllove në datat 20-21/03/2019 nga ora 09:00 deri në orën 17:00

 

 

OST sh.a. njofton se në kuadër të punimeve per ngritje shtylle ne linjen 110 kV Peshkopi – Lapaj, si mase sigurie do te stakohet Linja 10kV e fidrit Sllove ne N/stacionin Fush Aliaj, në datë 20-21 Mars, në intervalin kohor 09:00-17:00 dhe si rrjedhoje mbeten pa energji disa zona:

në Rrethin Diber: Bllice, Kullas, Radomir, Sllove, Shumbat (Zona Peshkopi); Kalisi, Bushtrica, Caja (Z. Kukesit).

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube