Njoftim për punime mbi instalimin e sistemit te matjes në date 28/03/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00, do te stakohen zbarrat 6 kV ne N/stacionin Mezez

Njoftim për punime mbi instalimin e sistemit te matjes në date 25/03/2019 nga ora 09:00 deri në orën 16:00, do te stakohen zbarrat 6 kV ne N/stacionin Lanabregas
March 24, 2019
Njoftim për punime mbi instalimin e sistemit te matjes në datat 27/03/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00, do te stakohen zbarrat 6 kV ne N/stacionet Mezez
March 24, 2019

Njoftim për punime mbi instalimin e sistemit te matjes në date 28/03/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00, do te stakohen zbarrat 6 kV ne N/stacionin Mezez

 

 

OST sh.a. njofton se në kuadër të instalimeve per sistemin e matjes ne N/stacionin Mezez, ne date 27/03/2019 nga ora 08.00-16.00 do te stakohen zbarrat 6kV, sekioni II ne N/stacionin Mezez dhe si rrjedhoje do te ngelin pa energji 4607 Abonente dhe disa zona:

në Rrethin Tirane: Zona Kashar (pjeserisht), Yrshek, Fushe Mezez, Ish Rruga Ura, Zona prane Bregut te lumit, Laknas, Yrshek, Domje.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube