Njoftim për ndryshimin e NTC në kufirin Al-ME

Për remont të planifikuar të Linjës Fier – Vlora 1, në datë 13/03/2019 dhe 15/03/2019 nga ora 08:30 deri në orën 15:00
March 12, 2019
Njoftim për instalimin e sistemit të matjes, në datë 19/03/2019 në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohen zbarrat 6kV në N/stacionin Kinostudio
March 16, 2019

Njoftim për ndryshimin e NTC në kufirin Al-ME

 

Si rezultat i ndryshimit të skedulit të punimeve të remontit në linjën e interkoneksionit 400kV Tirana2-Podgorica2, në koordinim me Operatorin e Transmetimit të M.Zi (CGES), njoftohet se vlerat e kapacitetit transmetues neto, në kufirin Al-ME, kanë ndryshuar për datën 21 Mars 2019. Për më shume informacion ju lutem konsultohuni me website të SEE CAO në linkun http://www.seecao.com

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube