Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim për konsumatorët Vlorë - OST
February 8, 2021 Specialist Specialist

Njoftim për konsumatorët Vlorë

Për stakimin e Transformatorit të Fuqisë në N/Stacionin Vlora1, Vlora 2, në datën 09 Shkurt 2021 nga ora 11:00 deri në orën 15:00

OST sh.a. njofton se në datën 09 Shkurt 2021 nga ora 11:00 deri në orën 15:00 do të stakohet Trakti 110kV në N/Stacionin Vlora 2, të Linjës 110kV (Vlora2) Babicë – Vlora 2, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike N/Stacioni Vlora 2  si edhe disa zona:

 

në Rrethin Vlorë: Fshati Kaninë.

 

 

Ju Falenderojmë për mirëkuptimin !