Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim për konsumatorët Elbasan - OST
January 10, 2022 Specialist Specialist

Njoftim për konsumatorët Elbasan

OST sh.a. njofton mbi stakimin e Linjes 6kV, te Fidrit F2 Labinot te N/stacionit Fiber, si mase sigurie per shkak intersektimi, te realizimit te punimeve te Rikonstruksionit te Linjes 110kV L110-16/2a Fiber – Hec Rrapun (3, 4), ne daten 10/01/2022 nga ora 08:00’ deri ne oren16:00’. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji gjate kesaj kohe mbetet Fidri F2 N/stacioni Fiber si edhe disa zona:

pjeserisht Fshatra: Polis I vogel, Xibrrake, Lamolle, Serice, Privat Bajrami N.