Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim për konsumatorët Berat & Kuçovë - OST
November 18, 2021 Specialist Specialist

Njoftim për konsumatorët Berat & Kuçovë

Për stakim të linjave intersektuese 35 dhe 10kV, si masë sigurie për punimet përfundimtare të rikonstruksionit

 të Linjës 110kV Kuçovë – Jagodinë,në datat 19 dhe 22-23 Nëntor 2021 nga ora 06:00 deri në orën 14:00

 

  • OST sh.a. njofton se në datën 19 Nëntor 2021 nga ora 06:00 deri në orën 14:00 do të stakohet linja 10kV të Fidrit F3 në nënstacionin Kuçovë, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike zonat:

Ish Komuna Poshnje, Ferma Partizani, Arrez, Ciflik, Kozare, Lagjet Koraqet, Dhanet, Tafallaret, Tolanjaket, Nafte.

  • OST sh.a. njofton se në datën 19 Nëntor 2021 nga ora 06:00 deri në orën 14:00 do të stakohet linja 10kV të Fidrit F2 në nënstacionin Ciflik, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike zonat:

Poshnje, Kucove.

  • OST sh.a. njofton se në datat 22-23 Nëntor 2021 nga ora 06:00 deri në orën 14:00 do të stakohet linjat 6kV të Fidrave F1, F3 në nënstacionin Kuçovë, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidrat F1, F3 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kutalli, Drenovice, Samatice, Rerza, Nafta.

  • OST sh.a. njofton se në datat 22-23 Nëntor 2021 nga ora 06:00 deri në orën 14:00 do të stakohet linja 35kV Kuçovë – Ciflik, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike për intervalin kohore prej 5 min nënstacionet Pobrat, Matke, Ciflik si edhe disa zona:

Fshatra: Velmish, Kurjan, Mbrs, Vlosht, Ngjeqar, Driz, driz Vidhisht, Qyteti i Roskoveci, Fshati Strum.

Komuna Poshnje. Fshatrat: Gorice, Syzes, Malas-Grop, Banaj, Gajd, Sheq, Sheq-Gajd, Vokopol, Skrevan, Lagjet: Qylet, Pellumbas, Qamic, Gllavanjaket, Protoduaret, Kumaraket, Qatot, Goric, Poshnje vogel, Poshnje madhe, Manastir, Cobot, Sinjaret, Guraj, Dervishet, Sulaj, Xhelo, Ndermarja e Ujrave Kucove, Fshati Guri Bardhe.

Komuna Kutalli, Drenovice, Samatice, Rerza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanice, Poshnje, Kucove, Biznese Private (Gurore), Ndermarja e Ujrave Kuçovë.