Njoftim per dt.19-20/03/2018, për remonte të linjave 110kV, të L110kV L110-15 Fier – Kafaraj – Vlora1 dhe të L110kV L110-40 Fier – Selenicë

Njoftimin për shtyp – L110 – 15 Fier – Kafaraj – Vlora1

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon mbi punimet për remonte te planifikuara të linjave 110kV, të Linjës 110kV L110-15 Fier – Kafaraj – Vlora1 dhe të linjës 110kV L110-40 Fier – Selenicë, si vijon:

–       Stakim dhe tokezim të Linjës 110kV L110 – 15 Fier – Kafaraj – Vlora1 më datat 19-20/03/2018 nga ora 08:00 deri ne oren 15:30. Si rezultat i këtij stakimi zonat që mbeten pa energji elektrike janë:

në rrethin Fier/ Ish Komuna Levan.

në Rrethin Vlorë / Fitore, Bishan, Dellenje, Delisufe, Poro.

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube