Njoftim mbi stakimin per shtrimin e fibres optike te Linjes 220kV L220-9/2 Burrel – Elbasan ne datat 24-25/07/2019

Njoftim për remontet e planifikuara sipas planit grafik date 22-26/07/2019
July 21, 2019
Njoftim për stakim te detyruar te Traktit 110kV te TR2 te Fuqise 110/35/10kV ne Nstacionin Korce
July 25, 2019

Njoftim mbi stakimin per shtrimin e fibres optike te Linjes 220kV L220-9/2 Burrel – Elbasan ne datat 24-25/07/2019

 

 

OST sh.a. njofton mbi stakimin ne kuader te shtrimit te fibres optike te linjes 220kV L220-9/2 Burrel – Elbasan, ne datat 24-25/07/2019 si mase sigurie  do te stakohen:

  1. Stakim dhe tokezim te Linjes 10kV, te Fidrit Zallbastar ne N/stacionin Qaf Molle ne datat 24 – 25/07/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:30’. 

 

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji : 882 Abonente.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Tirane / Zall Bastar,

Murrize, Vilez, Zgure.

  1. Stakim dhe tokezim te Linjes 10kV, te Fidrit Shupal ne N/stacionin Qaf Molle ne datat 24 – 25/07/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:30’

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji: 361 Abonente.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Tirane / Shupal,

Selite e Malit, Zall Dajt.

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube