Njoftim emërimi Administratori i OST

NJOFTIM

Ditën e enjte datë 21.09.2017 Keshilli Mbikqyres i OST sh.a. vendosi emërimin e z.Klodian Gradeci, ne detyrën e Administratorit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit.

Emërimi i z.Klodian Gradeci në pozicionin e Administratorit të OST sh.a vjen pas drejtimit të suksesshem të një tjetër pozicioni të rëndësishem sic është ai i Administratorit të Albgaz sh.a, pozicion të cilin e ka ushtruar nga Janari 2017- Shtator 2017.

Z.Gradeci ka një karriere të larmishme në sektorin energjetik dhe të industrisë së rëndë duke ushtruar funksione të ndryshme menaxheriale në këto sektorë.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube