Operatori i Sistemit te Transmetimit

NJOFTIM - OST
October 31, 2020 Fabiano Shehu

NJOFTIM

Pas komunikimeve të fundit behet me dije që kufiri Shqipëri – Serbi është në operim për dt.01.11.2020 dhe në vijim.