Njoftim 09.06.2017 -N/St Himare, Implementimi i ““Projektit te fuqizimit te unazes 110 kV te Jugut”,

Implementimi i “Projekti i fuqizimit te unazes 110 kV te Jugut”

Ne daten 09.06.2017 ora 11:00 ne vendndodhjen e Nenstacionit 110/TM Himare do te realizohet eventi per Mobilizimin e Kontraktorit ne terren me qellim implementimin e projektit Projekti i fuqizimit te unazes 110 kV te Jugut”, i cili perfshin ndertimin e dy nenstacioneve 110/TM ne Orikum dhe Himare.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube