Mbi vazhdimin e punimeve te rikonstruksionit te anes 110 kV ne N/stacionin Librazhd

Mbi shtrimin e fibres optike te Linjes 220 kV L220-9/2 Burrel – Elbasan
August 6, 2019
Njoftim për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në datat 14 – 16 Gusht 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
August 13, 2019

Njoftim per shtyp mbi vazhdimin e punimeve te rikonstruksionit te anes 110 kV ne N/stacionin Librazhd

 

 

 

OST sh.a. njofton se në datat 13 – 14 Gusht ne kuader te vazhdimit te punimeve te rikonstruksionit te anes 110 kV ne N/stacionin Librazhd do te stakohen elementet si me poshte:

 

  1. Stakim dhe tokezim te Linjes 110kV L110-16/2 Fiber – Librazhd, Stakim dhe tokezim te Linjes 110kV L110-16/3 Perrenjas – Librazhd,Stakim dhe tokezim te Zbarrave 110kV ne N/stacionin Librazhd ne datat 13 – 14/08/2019 nga ora 04:00’ deri ne oren 09:00’, (5 Ore).

 

N/stacioni Librazhd, Perrenjas, dhe Hec-et Rapun 1, 2, 3, 4,  Sllabinje, Bishnice, Stranik, Stravaj mbetet pa energji gjate kesaj kohe.

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji : 19656 Abonente.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Librazhd / Kom. Orenje, Fshatrat: Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Zona Industriale, Ushtaraku, Spitali, Frigoriferi, Fshatrat: Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunje, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurekuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja,  Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër,Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Antena AMC, Fabrika Cigareve, Turizmi, Zona Industriale, Stacioni I Trenit Qytet, Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh, Spitali Qytet, Fabrika, Qyteti (pjeserisht),Komuna Proptisht Pogradec, Komuna Stravaj fshatrat Dritaj Kromi, Kabina 5, Miniera, Rastan, Prrenjas, Fshat qender, Shqiponje, Stranik,Stravaj, Vishok, Skroske, Peshtan, Pishkash, Selishte,Varove, Luqinje,Miniera Kromit, Ish Komunat Qukes, Rrajce, fshatrat Bardhaj, Kotodesh, Rrajce Fushe, Kovanik, Skenderbej, Sutaj, Urake, Pocivalle, Katjel, Dogana Qaf Thane, Biznese.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube