Mbi vazhdimin e punimeve te rikonstruksionit te anes 110 kV ne N/stacionin Jagodine

Njoftim për stakim për realizimin e punimeve përfundimtare të Rehabilitimit të Linjës 110kV Laç 1 – Skuraj, me stakim të Linjës 110kV Laç 1 – Fush Kuqe të Linjës 110kV Kashar – Laç 1, e linjave 6 kV, në datat 05 – 08 Gusht 2019 nga ora 08:00 deri në orën 18:00
August 2, 2019
Mbi shtrimin e fibres optike te Linjes 220 kV L220-9/2 Burrel – Elbasan
August 6, 2019

Njoftim per shtyp mbi vazhdimin e punimeve te rikonstruksionit te anes 110 kV ne N/stacionin Jagodine

 

OST sh.a. njofton se në datat 07 – 10 Gusht ne kuader te vazhdimit te punimeve te rikonstruksionit te anes 110 kV ne N/stacionin Jagodine do te stakohen elementet si me poshte:

 

  1. Stakim dhe tokezim te Zbarrave 110kV te Seksionit II – te, dhe te TR2 te fuqise 7.5MVA 110/35/6kV ne N/stacionin Jagodine, per shkeputjen e lidhjeve me Zbarrat te Percjellesve te L110 – 10/1 ne daten 07/08/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 09:00’.

Pa energji mbeten N/stacioni Gorican, Subjekti Erzeni Sh.p.k.

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji : 3186 Abonente.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Berat/ Ish komuna Allkaj: Zhelizhan, Mazhaj, Kundje, Toshkez, Allkaj, Delisufaj, Bicakaj, Poshnje, Gorican, Ciflik, Kucove, Pompat Ujesjellesi Ciflik.

 

  1. Stakim dhe tokezim te Linjes 35kV L30-51 Jagodine – Libofshe, ne daten 07/08/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:00’, si mase sigurie per Linjen 110kV L110 – 10/1 Fier – Jagodine – Ballsh.

Pa energji gjate kesaj kohe mbetet N/stacioni Ardenice, subjektet “Ikona”, Fabrika Tullave “Fortis 2”, Raibon (VIVA), Fabrika miellit “Mulliri Arte” (Agur Abdurrahmani).

N/stacionet Libofshe, Mertish, dhe Karavasta, mbetet 5’ pa energji, kohe e domosdoshme per hapjen, e mbylljen e thikes se kesaj linje ne N/stacionin Libofshe.

Zona 5’ pa energji ne Rrethin Fier / Ish komunat Libofshe dhe Agim.

Zonat 5’ pa energji ne Rrethin Lushnje / Ish Komunat Remas, Gradishte, Kolonje, fshatrat : Babunje, Gungas, Kryekuq, Fier seman,  Karavasta, Kamenice, Spolate, Mehallez, Bubullime, Eskaj, Bitaj, Drenge,  Gjonas, Halilaj, Kemishtaj, Mertish, Goricaj, Sopez, Ferras, Senez, Lufra, Hidrovori, Fshati Adriatik.

Zona pa energji ne Rrethin Lushnje / Ish Komuna Kolonje: Ardenice,  Vajkan, Kolonje.

 

  1. Stakim dhe tokezim te Linjes 6kV te Fidrit Kallmi ne N/stacionin Jagodine,

si mase sigurie per Linjen 110kV L110 – 10/1 Fier – Jagodine – Ballsh,

ne daten 07/08/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 16:00’.

 

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji: 1535 Abonente.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Fier / Lagjet: Kallmi, Verri, Vajkan,

Imshte.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube