Mbi vazhdimin e punimeve te Rehabilitimit te anes 110kV te N/stacionit Librazhd date 18/07/2019

Njoftim për remont në zbarat 110 kV ne N/stacionin Cerrik në date 16-19/07/2019
July 16, 2019
Njoftim per vazhdimin e punimeve te Rehabilitimit te anes 110kV te N/stacionit Plasmas
July 17, 2019

Mbi vazhdimin e punimeve te Rehabilitimit te anes 110kV te N/stacionit Librazhd date 18/07/2019

 

 

 

OST sh.a. njofton mbi vazhdimin e punimeve te Rehabilitimit te anes 110kV te N/stacionit Librazhd ne daten 18/07/2019 si vijon:

  1. Stakim dhe tokezim te Linjes 110kV L110-16/2 Fiber – Librazhd, stakim dhe tokezim te Linjes 110kV L110-16/3 Perrenjas – Librazhd, stakim dhe tokezim te Zbarrave 110kV ne N/stacionin Librazhd ne daten 18/07/2019 nga ora 12:00’ deri ne oren 17:00.

 

N/stacioni Librazhd, Perrenjas, dhe Hec-et Rapun 1, 2, 3, 4,  Sllabinje, Bishnice, Stranik, Stravaj mbetet pa energji gjate kesaj kohe.

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji: 19656 Abonente.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Librazhd / Kom. Orenje, Fshatrat: Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Zona Industriale, Ushtaraku, Spitali, Frigoriferi, Fshatrat: Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunje, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurekuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja,  Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër,Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Antena AMC, Fabrika Cigareve, Turizmi, Zona Industriale, Stacioni I Trenit Qytet, Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh, Spitali Qytet, Fabrika, Qyteti (pjeserisht),Komuna Proptisht Pogradec, Komuna Stravaj fshatrat Dritaj Kromi, Kabina 5, Miniera, Rastan, Prrenjas, Fshat qender, Shqiponje, Stranik,Stravaj, Vishok, Skroske, Peshtan, Pishkash, Selishte,Varove, Luqinje,Miniera Kromit, Ish Komunat Qukes, Rrajce, fshatrat Bardhaj, Kotodesh, Rrajce Fushe, Kovanik, Skenderbej, Sutaj, Urake, Pocivalle, Katjel, Dogana Qaf Thane, Biznese.

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube