Mbi shtrimin e fibres optike te Linjes 220 kV L220-9/2 Burrel – Elbasan

Mbi vazhdimin e punimeve te rikonstruksionit te anes 110 kV ne N/stacionin Jagodine
August 6, 2019
Mbi vazhdimin e punimeve te rikonstruksionit te anes 110 kV ne N/stacionin Librazhd
August 9, 2019

Njoftim per shtyp mbi shtrimin e fibres optike te Linjes 220 kV L220-9/2 Burrel – Elbasan

 

 

OST sh.a. njofton se në datat 08 – 09 Gusht ne kuader te shtrimin te fibres optike te Linjes 220 kV L220-9/2 Burrel – Elbasan do te stakohen elementet si me poshte:

 

 

  1. Stakim dhe tokezim te Linjes 10kV, te Fidrit Zallbastar ne N/stacionin Qaf Molle, mase sigurie per Linjen 220kV L220-9/2 Burrel – Elbasan, ne datat 08 – 09/08/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 17:00’.

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji : 882 Abonente.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Tirane / Zall Bastar, Murrize, Vilez, Zgure.

 

 

  1. Stakim dhe tokezim te Linjes 10kV, te Fidrit Shupal ne N/stacionin Qaf Molle,mase sigurie per Linjen 220kV L220-9/2 Burrel – Elbasan, ne datat 08 – 09/08/2019 nga ora 08:00’ deri ne oren 17:00’.

 

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji : 361 Abonente.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Tirane/ Shupal, Selite e Malit, Zall Dajt.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube