Mbi remontin në linjen 110 kV Korce- Erseke – Hec Langarice në date 18-19/07/2019

Mbi remontin në linjen 110 kV Burrel – Ulez në date 17-18/07/2019
July 16, 2019
Njoftim për stakim te detyruar në linjen 110 kV Kashar – Lac 1 në date 16/07/2019
July 16, 2019

Mbi remontin në linjen 110 kV Korce- Erseke – Hec Langarice  në date 18-19/07/2019

 

OST sh.a. njofton mbi stakimin e linjes 110kV L110-32 Korce – Erseke dhe L110-55/a Erseke – Hec Langarice, per arsye remonti, ne daten 18-19/07/2019 ne oren 09:00’ – 15:00’  do te mbeten pa energji::

Hec Langarice mbetet 2 x 5’ pa tension per kryerje manovrimesh, kohe e domosdoshme per hapjen e mbylljen e thikes se kesaj linje.

Numri i konsumatoreve qe mbeten pa energji eshte : 6313 Abonente.

Zona pa energji ne Rrethin Kolonje / Komuna Mollas, Antenat Erseke,  Fshatra te Ish Komunave Mollas, Clirim dhe Vithkuq, Hec-et Treska, Qarr, Qafe Zeze, Fshatra te Ish Komunave Qender, Mollas, Novosele, Barmash, N/prefektura, Bashkia Erseke, Gjimnazi, Policia, Spitali, Poliklinika, Leskovik, Ujesjellesi Qytet Erseke, Antenat telecom Erseke.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube